Leidinggevende cruciaal voor lager absenteïsme

Wie werkt omdat hij dat zelf wil is minder ziek, loopt minder risico op burn-out, is minder snel van plan om van werkgever te veranderen en is bereid om 4 jaar langer te werken dan wie werkt omdat het moet. De leidinggevende speelt een sleutelrol in het verhogen van de ‘ik wil werken’-motivatie.