Werkbaar werk

Werkbaar werk · 17. december 2019
Paarden voelen je emoties en je gedrag feilloos aan en reageren hierop door dit te spiegelen. Zo wordt een paard drukker wanneer jij hoog in energie bent of juist heel rustig wanneer jij laag in energie bent. Wisl-expert Siegfried is Paardencoach en legt ons dit uit.
Werkbaar werk · 02. december 2019
Sinds 2004 meet de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid driejaarlijks de werkbaarheidsgraad op de Vlaamse arbeidsmarkt. De eerste resultaten van de werkbaarheidsmeting 2019 zijn nu bekend.
Werkbaar werk · 14. november 2019
Niet-productieve medewerkers kosten een kmo algauw tot 300.000 euro per jaar. Dat heeft een recente studie van Securex nogmaals aangetoond. Plaats je werknemers centraal in je bedrijfsvoering en verhoog zo de productiviteit en creëer betrokken medewerkers.
Werkbaar werk · 30. oktober 2019
Op een dag gebeurt het: je medewerker valt uit door stress. Op zo'n moment komen er veel vragen op je af als ondernemer. Wanneer en voor hoe lang moet je vervanging regelen, wat zijn de verplichtingen en hoe had je dit kunnen voorkomen?
Werkbaar werk · 29. oktober 2019
Geluk op het werk is pas de laatste decennia belangrijker geworden. Daar is een reden voor. In de afgelopen jaren hebben we drastische veranderingen gezien op de arbeidsmarkt. Er zijn nu tal van jobs die 20 jaar geleden niet bestonden. Wie had er in de jaren 40 en 50 gedacht aan benamingen als Social media manager; SEO-Expert of Motivational coach and speaker?
Werkbaar werk · 25. oktober 2019
Als ik je vraag om de sfeer op je werk te benoemen, zeg je dan vol overtuiging “open en eerlijk”? Of voel je toch wat reserves op dat vlak? In dat laatste geval is de kans groot dat er nog kan gesleuteld worden aan de psychologische veiligheid op je werk. En daar wordt iedereen alleen maar beter van.
Werkbaar werk · 17. oktober 2019
Zowel voor kmo’s als voor non-profitorganisaties wijzigen de externe uitdagingen. Ook intern is jouw organisatie continu aan veranderingen onderhevig. Structuur betekent de zoektocht naar een efficiënte werking. Daarom heb je een flexibele organisatiestructuur nodig. Slaagt jouw organisatie er in op toekomstige veranderingen te anticiperen, dan heb je meteen een grote troef in handen. Wij helpen jou om een effectieve en efficiënte organisatie uit te werken die leidt tot optimale resultaten.
Werkbaar werk · 01. oktober 2019
Werkbaar werk wordt steeds belangrijker. We moeten met zijn allen langer blijven werken, maar hoe kan je als werkgever er ook voor zorgen dat je werknemers ook in jouw bedrijf aan de slag blijven?