Producten en diensten

Hoe we je helpen groeien - onze aanpak

  1. We maken een analyse van je bedrijf en van je activiteiten. We luisteren vooral naar wat je te vertellen hebt en met welk ei je zit.
  2. We zetten missie en visie op scherp. Zo zitten we op dezelfde golflengte.
  3. We maken een degelijke SWOT-analyse.
  4. Samen bepalen we nauwgezet waar we willen geraken, met wie, met welke middelen, ... We stellen een plan van aanpak op. Over budgetten mogen geen misverstanden bestaan, dus leggen we die al meteen vast. Geen verrassingen!
  5. We voeren het geplande uit. Voorafgaand bepaalden we reeds wie wat doet.
  6. Tussentijds evalueren we de tussendoelen en op het einde van het traject maken we de volledige balans op.

Elementen van het plan van aanpak

groeien door opleiding

opleiding in groep

bij WISL, op de firma of ergens anders

individuele begeleiding

door een WISL expert

freelancers

WISL experts nemen (deel)taken over


Onze domeinen van expertise

strategie

marketing

sales

financieel-juridisch

organisatie van de werkplek

Het engagement van WISL for Growth

We bewandelen het uitgestippelde traject helemaal met je tot we effectieve resultaten zien. Geen enkele inspanning is ons teveel. Net als jij zijn ook wij ondernemers in hart en nieren.