Werkgroep Marketing

Marketing advies, tips & tricks

 

Binnen deze groep komen we maandelijks iedere eerste vrijdag in Tielt en iedere 3de donderdag in Brugge samen. 

 

We nemen elkaars communicatie en marketing onder de loep en bezorgen nuttige en opbouwende feedback. 

 • Marketing - strategie 
 • Content inspiratie 
 • Meten = weten
 • Tips & Tricks 
 • Adverteren
 • Voorbeelden en toepassingen
 • Evaluatie en aanpassingen
 • Ervaringsdeskundigen in de marketing zijn aanwezig

Wanneer gaat dit door ?

  

- Iedere 1ste vrijdag van de maand van 8u30 tot 10u30

 in Tielt 

 

- Iedere 3de Donderdag om 19u in Brugge 

 

- Voor meer info: mario@wisl.be

 

WISL - Experts ter plaatse:

Lid ben je voor slechts 95 euro / maand.

Naast deelnemen aan onze groeigroepen, geniet je nog van volgende extra voordelen: 

 • Advies van onze ervarings- en vakdeskundigen
 • Vrije toegang of korting voor de verschillende netwerkevenementen (WISL Café, WISL ontbijt, workshops, opleidingen)
 • De WISL Infrastructuur staat ter uwer beschikking (Burelen en zalen van WISL)
 • Vergroot je eigen klantenportefeuille (Netwerk, leden, link) 
 • Je kan je inkomen vergroten, zelfs een passief recurrent inkomen genereren (Aanbrengen leads, nieuwe verkopen) 

Groepen waar je als lid maandelijks kan aan deelnemen:

1. Groep ondernemen:

Samen sterk, strategisch en succesvol ondernemen: 

Hier werken we vooral op kennis, strategie, doelen en plannen. Iedereen zijn sterktes; iedereen zijn werkpunten. Samen met een mentor gaan we ons perfectioneren in het "succesvol ondernemen". We leren van elkaar en kunnen rekenen op extra ervaringsdeskundigen. 

2. Werkgroepen:

Samen werken aan je groeipunten:  

In vele uitdagingen kan je nog verbeteren. We werken hier samen aan om die uitdagingen zo snel mogelijk om te zetten in groei. 

 

3. Partner-groepen:

Samenwerken in plaats van tegenwerken: 

Je kan als zelfstandige of ondernemer andere missies hebben, maar je tot dezelfde doelgroepen richten. Je kan dezelfde missie hebben en sneller groeien door samen te werken. Je kan met ideeën zitten, maar ze alleen niet uitgewerkt krijgen. 


Iedereen behoudt zijn eigenheid

WISL is een platform geworden waar iedereen op inplugt die vooruit wil gaan, die wil groeien, maar heel belangrijk:

 

IEDEREEN BEHOUDT ZIJN EIGENHEID

 

Een deel van de leden blijft buiten WISL. We hebben een perfecte verstandhouding. Brengen enorm veel kennis, opportuniteiten en klanten aan in beide richtingen. We leren en groeien samen met hen. 

 

Een groter deel kiest echter voor een veel nauwere samenwerking. Ze gaan regelmatig gaan samenwerken met andere Wislaars of in naam van WISL., maar behouden uiteraard hun eigenheid.

 

Een laatste deel kiest om volledig vanuit de veilige omgeving van WISL te werken. Sommigen werken hun dromen, ideeën uit onder de veilige vleugels van WISL. Zo kunnen ze hun dromen realiseren zonder risico’s te nemen.