SALES TRAINING 'FOCUS ON THE CUSTOMER'

focus op de klant

scherp je empathisch vermogen aan

niet alleen theorie

ook hulp en bijstand in de praktijk, via coaching en via het genereren van leads.

2 dagen training, 2 opvolgingsavonden, actieve begeleiding nadien, genereren van concrete leads


Verkopen in de praktijk

Ondernemers hebben vaak fantastische vernieuwende ideeën, de behoefte om deze kenbaar te maken en daadwerkelijk in de wereld te zetten. Ze willen met hun product of dienstverlening een zinvolle bijdrage kunnen bieden aan hun klanten.

 

Vaak lopen ze evenwel vast op het aspect sales. Ze hebben goede ideeën en een duidelijke visie maar hoe breng je nu je product aan de man?

Via een praktische salestraining geven wij jou tips en trics om het salesproces succesvol te laten verlopen en duurzame klantenrelaties op te bouwen.

 

Naar zichzelf durven kijken én van zelfkennis de focus op de klant leggen, kan hierin een krachtige meerwaarde bieden! Focus on the customer!

 

We brengen volgende zaken in kaart:

 • Het onderscheid tussen een verkoper en een topverkoper
 • Zelfkennis: Wat zijn jouw sterktes en valkuilen? 
 • Hoe kan je binnentreden in de wereld van jouw klant
 • Betekenis van hoe en wat de klant zegt, doet en voelt
 • Hoe kan je een vertrouwensrelatie opbouwen met je klant? 
 • Lichaamstaal en hoe we van daaruit communiceren

Maar hiertoe beperken we ons niet. We gaan een stuk verder. Na deze tweedaagse opleiding volgen er nog twee vervolgavonden. Tijdens die avonden houden we een follow-up en gaan we doelgericht samen met jou kijken wat al lukte en waarin je nog verder kan bijsturen.

 

En nog houden we er niet mee op. Samen met jou kunnen we een plan begeleiding 'in the field' uitwerken.

Heb je nood aan leads, warme contacten, dan helpen we je daarbij.

doelstellingen van de cursus

 • De cursist zal op het einde van de training contactuele vaardigheden ontwikkeld hebben om het vertrouwen van klanten te winnen en zo duurzame klantenrelaties op te bouwen.
 • De cursist zal zich bewust zijn van de eerste indruk die hij maakt op potentiële klanten.
 • Bewustwording van het effect van communicatie op de klant.
 • Aanscherpen van het empathisch vermogen.

inhoud van de cursus

 • Verbale en non-verbale communicatie - Lichaamstaal 
 • Zelfkennis en -motivatie als krachtbron 
 • Opbouwen vertrouwensrelatie
 • Klantentypologieën en hun communicatiestijlen
 • Het psychologisch traject van de kopende klant

methodologie

 • Ervaringsgericht doceren.
 • Training wordt aangepast op aanvraag van de klant naargelang de sector of de producten/diensten die de klant dient te verkopen.
 • 2 dagen training, 2 opvolgingsavonden, een coachingtraject en lead generation.

Meer info of direct inschrijven voor

"Focus on the customer"

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Prijs = € 550 (ex BTW) voor deze opleiding, met inbegrip van

 • water, koffie en versnaperingen,
 • een verzorgde broodjeslunch op de middag
 • een syllabus
 • alle didactische materiaal

Na de opleiding kan je gratis advies krijgen op de expertenavonden (zie hiervoor de agenda).

 

Deze opleiding komt voor subsidie met KMO-portefeuille in aanmerking (voor meer info, klik op het onderstaande logo).

KMO-portefeuille

trainer: Frank Stekelorum

Frank Stekelorum